Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Hòa Phú

Địa chỉ : Số 1,Đường N3,KCN Hòa Phú,Huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại : (0270) 382 2174, 396 2738
Fax : (0270) 388 0357
E-mail : ctcphoaphu@yahoo.com.vn
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

BẠN HÃY ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀO FORM DƯỚI RỒI BẤM NÚT GỬI CÁC TRƯỜNG CÓ DẤU (*) LÀ BẮT BUỘC