Skip to content Skip to navigation

Công Ty Cổ Phần Hòa Phú (HPCO)

Công ty cổ phần Hòa Phú

Công ty cổ phần Hòa Phú thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do sở kế hoạch và đầu tư cấp.

- Quyết định 1655/QĐ.UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 14/08/2007 “V/v giao nhiệm vụ cho Công ty CP Hòa Phú kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu Công Nghiệp Hòa Phú – giai đoạn II”.

- Quyết định 1752/QĐ.UBND ngày 31/08/2007 “V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu Công Nghiệp Hòa Phú – giai đoạn II”.

- Quyết định 05/QĐ.UBND ngày 05/01/2010 của tỉnh Vĩnh Long “V/v cho Công ty cổ phần Hòa Phú thuê 1.375.391 m2 đất tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ”

Công ty có chức năng:

1/ Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp; Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu dân cư tập trung, các loại nhà ỏ, khu thương mại (siêu thị, chợ,...); Kinh doanh bất động sản quyền sở hữu hoặc cho thuê.

2/ San lấp mặt bằng; Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường, cống...)

3/ Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn; Kinh doanh dịch vụ bốc xếp hàng hóa; Kinh doanh kho bãi;

4/ Vận chuyển hàng hóa đường sông , đường bộ.

5/ Mua bán vật liệu xây dựng, gỗ tròn, gỗ xẻ.

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ ( Năm mươi tỷ đồng Việt Nam ).

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Website: www.kcnhoaphu.com.vn

( www.ctcphoaphu.com.vn )

Điện thoại: 0270.3822174, 3962738 – Fax: 0270.3880357

Email: ctcphoaphu@yahoo.com.vn

Tài khoản: số 120.00.130.889.1.01 tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - chi nhánh Vĩnh Long.

Mã số thuế: 1500.489.359