Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Công Ty Cổ Phần Hòa Phú

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA PHÚ (HPCO)

Công ty cổ phần Hòa Phú

Công ty cổ phần Hòa Phú thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do sở kế hoạch và đầu tư cấp.

- Quyết định 1655/QĐ.UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 14/08/2007 “V/v giao nhiệm vụ cho Công ty CP Hòa Phú kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu Công Nghiệp Hòa Phú – giai đoạn II”.

- Quyết định 1752/QĐ.UBND ngày 31/08/2007 “V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu Công Nghiệp Hòa Phú – giai đoạn II”.

- Quyết định 05/QĐ.UBND ngày 05/01/2010 của tỉnh Vĩnh Long “V/v cho Công ty cổ phần Hòa Phú thuê 1.375.391 m2 đất tại xã Hòa...