Skip to content Skip to navigation

Giá cho thuê đất

Phương thức thanh toán linh hoạt, có thể chọn nhiều phương thức thanh toán khác nhau : Hàng năm, 5 năm hoặc 50 năm.

1/ Thanh toán hàng năm: Thuê lại đất: 2,25 USD/m2/ năm

2/ Thanh toán 05 năm: Thuê lại đất: 8,20 USD/m2/5 năm

3/ Thanh toán 50 năm: Thuê lại đất: 35 - 40 USD/m2/50 năm (Tùy theo vị trí)

- Phí hạ tầng: 0,2 USD/m2/ năm

- Phí xử lý nước thải bình quân: 0.25 USD/m3 . Hàm lượng COD <= 50

* Ghi chú: Công ty sẽ giảm giá cho 03 nhà đầu tư đầu tiên vào thuê đất từ 5% đến 10% với điều kiện sau: Diện tích thuê đất từ 05Ha trở lên và phải chọn phương thức thanh toán tiền thuê đất 01 lần cho 50 năm.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA PHÚ

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.

Điện Thoại: 02703.880 370 ; Fax : 02703.880 357

Email : ctcphoaphu@yahoo.com.vn

Website: ctcphoaphu.com.vn (kcnhoaphu.com.vn )