Skip to content Skip to navigation

Uỷ ban nhân dân tỉnh Vỉnh Long đã ban hành quyết định thành lập Khu công nghiệp Hoà Phú mở rộng

Ngày 15/10/2010, Chủ tịch Uỷ ban Nhân tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định số 2253/QĐ - UBND, về việc thành lập khu công nghiệp Hoà Phú mở rộng, huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long.

Theo Quyết định Khu công nghiệp Hoà Phú mở rộng được thành lập tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, (đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với khu công nghiệp Hoà Phú hiện có), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Công ty Cổ phần Hoà Phú;
2. Địa điểm: Xã Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long;
3. Phạm vi ranh giới khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng:
- Phía Bắc giáp khu dân cư giữ lại cặp sông Lộc Hòa;
- Phìa Nam giáp khu dân cư giữ lại cặp sông Bà Lang;
- Phía Đông giáp khu đất nông nghiệp còn lại của ấp Phước Hòa,Phước Lộc, Long Hưng, xã Hòa phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long;
- Phía Tây giáp khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
4. Quy mô diện tích: Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng có diện tích 130 ha theo quyết định 1752/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.
5. Tính chất: Là khu công nghiệp tập trung có quy mô trung bình, đa ngành thuộc dạng công nghiệp sạch ít ô nhiễm, chủ yếu bố trí các xí nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, công nghiệp hàng tiêu dùng, dệt may, giầy da, thủ công mỹ nghệ,công nghiệp lắp ráp điện – điện tử, bao bì, công nghiệp dược phẩm – mỹ phẩm, hàng gia dụng, gia công sắt thép, gia công cơ khí phục vụ nông nghiệp, chế tạo máy, kho bãi, dịch vụ và một số ngành nghề khác ít gây ô nhiễm môi trường …
Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hoà phú mở rộng (đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với khu công nghiệp Hoà Phú hiện có) theo quy hoạch đã được phê duyệt và quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam./.
 
Tin từ nguồn QĐ số 2253/QĐ – UBND