Skip to content Skip to navigation

Trạm xử lý nước thải

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI
TẬP TRUNG
KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ

1- Đón đầu nước thải

Khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn I rộng 122.16 ha, trong đó 92 ha để xây dựng nhà máy, còn lại là đường nội bộ, trồng cây xanh và các công trình khác. Đến nay, toàn bộ đất cho thuê tại KCN đã được lấp đầy với 16 nhà đầu tư sản xuất kinh doanh các ngành nghề như: Chế biến các sản phẩm lương thực, trái cây. Sản xuất hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, bao bì các loại. Công nghiệp may mặc, công nghiệp dệt. Cơ khí phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp. Một số ngành sản xuất khác ít gây ô nhiễm môi trường. KCN đang được mở rộng thêm giai đoạn II rộng 137.16 ha, khi đó tổng diện tích KCN Hòa Phú sẽ là 259.32 ha.

Để đảm bảo môi trường trong và ngoài KCN Hòa Phú, Công Ty Cổ Phần Hòa Phú đã đầu tư và đưa vào sử dụng nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất 4000m3/ngày.đêm, với công nghệ hiện đại của Châu Âu và đã vận hành từ đầu năm 2009, bảo đảm xử lý cho toàn bộ nước thải của KCN.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Phú

Hình 1: Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Phú

2- Quy trình xử lý

Nước thải từ các Công ty, Xí nghiệp trong KCN Hòa Phú sẽ theo hệ thống ống dẫn và được tập trung về trạm bơm, tại đây nước thải sẽ được cân bằng về nồng độ và lưu lượng ở Bể Cân Bằng, sau đó là quá trình xử lý hóa lý kết hợp diễn ra ở Bể Trung Hòa và Bể Lắng Sơ Bộ. Nước thải được xử lý sinh học ở bể Multech và được khử trùng trước khi thải ra môi trường.

Bể cân bằng

Hình 2: Bể cân bằng

Bể Multech ( xử lý sinh học )

Hình 3: Bể Multech ( xử lý sinh học )

Các hệ thống vận hành của Nhà Máy rất ổn định, chất lượng nước thải sau khi được xử lý sẽ đạt tiêu chuẩn môi trường ( TCVN 5945:2005, cột A).