Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn Thủ tục đầu tư vào các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ TỔNG QUÁT 
 
BƯỚC 1
Nhà đầu tư thoả thuận địa điểm, vị trí lô đất hoặc nhà xưởng tiêu chuẩn: 
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Công ty Phát triển hạ tầng KCN hoặc Ban quản lý các KCN (Phòng đầu tư & XNK).
BƯỚC 2
Đăng ký đầu tư vào KCN:
Ký biên bản ghi nhớ với nhà đầu tư, hướng dẫn và tiếp nhận các thủ tục hồ sơ để cấp các loại giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài:
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (Phòng đầu tư & XNK).
BƯỚC 3
Hoàn tất một số thủ tục pháp lý:
Đăng bố cáo thành lập Doanh nghiệp: (Đăng trên báo trong 3 kỳ liên tiếp) 
Nơi giải quyết: Công ty thực hiện
Làm con dấu: 
Nơi giải quyết: Ban quản lý các KCN liên hệ Công An Tỉnh Vĩnh Long (PC 13)
Văn phòng hỗ trợ cấp giấy giới thiệu
Đăng ký nhân sự chủ chốt: 
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động)
Đăng ký chế độ kế toán: 
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động)
Mở tài khoản tại ngân hàng : 
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động)
Đăng ký mã số thuế : 
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động) liên hệ Cục Thuế Vĩnh Long.
Thủ tục xuất nhập cảnh (cho chủ đầu tư người nước ngoài vào làm việc trong KCX-KCN):
Xin nhập cảnh: 
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động).
Gia hạn, Sửa đổi, cấp mới VISA: 
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động).
Đăng ký tạm trú tại công ty trong KCX và KCN : 
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động).
Đăng ký tạm trú của người nước ngoài trong các KCX và KCN: 
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (P.Quản lý Doanh nghiệp và lao động) liên hệ Công an địa phương.
BƯỚC 4
Bàn giao mặt bằng: 
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn:
Công ty Phát triển hạ tầng KCN chủ trì phối hợp với Ban quản lý các KCN và Doanh nghiệp.
BƯỚC 5
Ký hợp đồng thuê đất hoặc thuê (mua) nhà xưởng tiêu chuẩn: 
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn:
Công ty Phát triển hạ tầng KCN.
BƯỚC 6
Thủ tục xây dựng các công trình (môi trường, chứng chỉ quy hoạch, thoả thuận xây dựng các hạng mục công trình và đấu nối hạ tầng):
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (Phòng QLQHXD & Môi trường)
BƯỚC 7
Hướng dẫn việc lập và trình Lãnh đạo Ban quản lý duyệt đơn xin tạm xuất/tái xuất nhập máy móc và phương tiện đưa vào nội địa để hổ trợ gia công: 
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (Phòng Quản lý đầu tư và xuất nhập khẩu)
BƯỚC 8
Tuyển dụng lao động: 
Nơi giải quyết hoặc hướng dẫn: Ban quản lý các KCN (Phòng quản lý doanh nghiệp và lao động)

Nguồn : http://www.khucongnghiep.vinhlong.gov.vn/Default.aspx?tabid=61