Skip to content Skip to navigation

Đại hội cđcs cty cổ phần Hòa Phú (nhiệm kỳ 2010-2013)

Ngày 19 tháng 11 năm 2010 tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Hòa Phú, CĐCS Công Ty Cổ Phần Hòa Phú đã tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2010-2013.

I .Thành Phần Tham Dự :

+ Công Đoàn Các KCN :

Ông : Nguyễn Thành Nhân Chủ tịch công đoàn.

+ Ban Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Hòa Phú :

Ông : Võ Chí Luận Tổng Giám Đốc

Ông : Hà Duy Dũng Phó tổng Giám Đốc

Ông : Đặng Thế Cường Phó tổng Giám Đốc

+ Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở:

Đ/c : Hà Duy Dũng Chủ tịch

Đ/c : Trần Văn Tùng P.chủ tịch

Đ/c : Trần Minh Cang Ủy viên

Đ/c: Nguyễn Kim Dung Ủy viên

Đ/c : Hồ Hồng Loan Ủy viên

Cùng với sự có mặt của 25 đoàn viên công đoàn và đại biểu khách mời đến dự Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ Phần Hòa Phú.

Nội Dung Đại Hội:

Ông Hà Duy Dũng, đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Ông Hà Duy Dũng , đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Ông Trần Văn Tùng , thông qua bản báo cáo công tác hoạt động của BCHCĐCS lâm thời Cty Cổ Phần Hòa Phú

Ông Trần Văn Tùng , thông qua bản báo cáo công tác hoạt động của BCHCĐCS lâm thời Cty Cổ Phần Hòa Phú và phương hướng hoạt động

(nhiệm kỳ 2010-2013)

Tiến hành bầu cử BCH mới nhiệm kỳ :2010-2013

Tiến hành bầu cử BCH mới nhiệm kỳ :2010-2013

Sau khi tổ bầu cử kiểm phiếu bầu và thông qua danh sach trúng cử vào BCH gồm các đồng chí:

+Đ/c : Đặng Thế Cường Chủ Tịch

+Đ/c : Trần Văn Tùng P. Chủ Tịch

+Đ/c : Nguyễn Thị Thiên Phú Ủy Viên Kiểm Tra

+Đ/c : Mai Công Thảo Ủy Viên

+Đ/c : Hồ Hồng Loan Ủy Viên

Ông Đặng Thế Cường , Chủ Tịch công Đoàn thông qua nghị quyết đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2010 - 2013

Ông Đặng Thế Cường , Chủ Tịch công Đoàn thông qua nghị quyết đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2010 - 2013

Ông Nguyễn Thành Nhân , Chủ tịch công đoàn Khu Công Nghiệp Phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ông Nguyễn Thành Nhân , Chủ tịch công đoàn Khu Công Nghiệp Phát biểu chỉ đạo Đại hội

Biểu quyết có 100% đại biểu thống nhất với báo cáo, phương hướng nhiệm kỳ 2010-2013 .

Đại hội kết thúc vào lúc 15giờ 30 phút ngày 19 tháng 11 năm 2010 .