Skip to content Skip to navigation

Công Ty CP Hòa Phú tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng - Nước CHDCND Lào tham quan KCN Hoà Phú

Ngày 25/11/2010 Công Ty CP Hòa Phú tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng Nước CHDCND Lào đến thăm và làm việc.

Thành phần tham dự gồm có:

- Đồng chí: GS.TS. Somkot MANGNOMEK, Bí thư Tỉnh Ủy, Tỉnh Trưởng tỉnh Xiêng Khoảng.

- Đồng chí: Outhen MAISONXAY, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Trưởng ban tổ chức tỉnh Xiêng Khoảng.

- Đồng chí: Douang chit XAYVANG, Ủy viên ban thường vụ, chánh văn phòng tỉnh Xiêng Khoảng và một số lãnh đạo các sở ban ngành, doanh nghiệp tỉnh Xiêng Khoảng

Cùng tham dự còn có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, văn phòng UBND tỉnh và Phòng ngoại vụ kinh tế đối ngoại tỉnh Vĩnh Long.

Ông Võ Chí Luận (Tổng Giám Đốc Cty CP Hòa Phú)

Ông Võ Chí Luận (Tổng Giám Đốc Cty CP Hòa Phú) đã giới thiệu tóm tắt về sự hình thành, phát triển KCN GĐ I và tình hình thực hiện GĐ II

Nội dung buổi làm việc là trao đổi kinh nghiệm về KCN, tham khảo mô hình kinh tế của KCN Hòa Phú là KCN đầu tiên tỉnh Vĩnh Long.

Trong buổi làm việc, Tổng giám đốc Cty CP Hòa Phú, Ông Võ Chí Luận đã giới thiệu tóm tắt về sự hình thành, phát triển KCN GĐ I và tình hình thực hiện GĐ II.

Sau buổi làm việc, đoàn đã đi tham quan hai cơ sở sản xuất của nhà đầu tư trong KCN Hòa Phú là:

- Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Long

- Công Ty TNHH Biofeed

Đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng

Đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng