Skip to content Skip to navigation

Công bố quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoà Phú (giai đoạn 1)

Ngày 22 tháng 10 năm 2010, tại Văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp, ông Huỳnh Văn Thoàng - Trưởng Ban đã công bố quyết định số 2184/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc chuyển nhượng dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoà Phú (giai đoạn 1).

Theo quyết định trên, UBND tỉnh cho phép Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cửu Long – CIBICO (trước đây là Công ty vật liệu xây dựng Vĩnh Long) chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoà Phú (giai đoạn 1) cho Công ty cổ phần Hòa Phú – HPCO, với các nội dung chính như sau:

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoà Phú (Giai đoạn 1).

Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Hoà Phú thuộc xã Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Diện tích sử dụng đất: 122,16 ha. Tổng mức đầu tư: 239.153.481.192đ.

Công ty Cổ phần Hoà Phú – HPCO có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nội dung của dự án và các quy định khác có liên quan đến dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt./.

Nguồn: http://www.khucongnghiep.vinhlong.gov.vn